O nás

            Vítáme vás na českých webových stránkách prvního česko - německého souboru loveckých rohů Corni di Egra.  Soubor byl založen v létě roku 2007 českými a bavorskými hráči na lovecké rohy z regionu historického Chebska a navazuje na tradice neprofesionálního kvartetu lesních rohů "Corni di Egra",  který zde působil v létech 1998 - 2002. 

           Corni di Egra jsou česko  –  německý  spolek  (samostatný, dobrovolný, nepolitický a neziskový),  jehož  hlavním  účelem  je  podporovat  a propagovat historicky dané středoevropské česko – německé hudební hornistické tradice především se zaměřením na loveckou hudbu.  Dle našich informací zde podobný soubor,  ve  kterém by aktivně dlouhodobě a pravidelně  spolupracovali  státní příslušníci českého a německého státu ještě nikdy v historii neexistoval. 

            Vážíme  si  naší  samostatnosti,   vděčni   jsme  však  za  vydatnou  bezplatnou  pomoc našim přátelům  z  Bavorského mysliveckého svazu (Bayerischer Jagdverband), kteří nám především v začátcích našeho působení nezištně  poskytli mnoho užitečných rad i notového materiálu.  Tato vynikající spolupráce trvá doposud.  To mělo také částečný vliv na to, že po téměř  více než sedmileté  činnosti našeho občanského sdružení  registrovaného v České republice jsme toto sdružení  zrušili a zůstali  registrováni pouze  jako spolek Corni di Egra e.V.   v Německu. 

            Po dobu své existence  souborem Corni di Egra  prošla řada hráčů, momentálně je složen ze čtyř německých a pěti českých hornistů hrajících na kompaktní parforsní lovecké rohy s přelaďovacím ventilem Es/B. 

            Jsme  amatérským souborem,  řada  z nás   však  má za sebou dlouholetou muzikantskou praxi.   Všichni naši starší členové jsou bez  výjimky  zkušení myslivci,  významnou  část souboru ale také  tvoří mladší hornisté, žáci středních a vysoké školy.  Zastáváme názor, že praktickou   loveckou  muziku  by měli  provozovat  především  aktivní příslušníci  "mysliveckého cechu"   jako kulturní nadstavbu jejich základní činnosti. 

             Naši členové také pravidelně hrají na lesní či lovecké rohy  nejenom  v Corni di Egra, ale také v Městském dechovém orchestru Cheb  či v  dalších souborech. Velmi dobrou spolupráci udržujeme s českým  loveckým souboru hrající v Es ladění -    "Trubači Slavkovského lesa z.s.". 

             Na podzim roku 2014 jsme neodolali a připravili si řadu skladeb  ve starém klasickém  loveckém D ladění, který v D - triu Corni di Egra  hrajeme na klasické  invenční lesní rohy - naturhorny.

             Základem  repertoáru  Corni di Egra  je především   lovecká muzika, neomezujeme  se  však  pouze  na ni,  hrajeme také  řadu dalších  skladeb,  jak vlastních,  tak  i převzatých či upravených.