Naše nástroje

    Vzhledem k řadě dotazů při našich vystoupeních na jaké hudební nástroje to vlastně hrajeme se tuto problematiku pokusím na našich webových stránkách alespoň částečně objasnit.  Především chci zdůraznit, že nikomu nechceme vnucovat svůj názor a jsem velmi rád, že takto jak ho mohu prezentovat se jedná o mínění všech českých a německých členů CORNI DI EGRA. 
    Od mládí hraji na klasický ventilový lesní roh F/B. S ohledem na to, že jsem vyrůstal v lesnické rodině, kde s výchovou byla nerozlučně spjata  i myslivost jsem se začal zajímat také o loveckou hudbu.   Zpočátku jsme se spoluhráči z Mládežnického dechového orchestru v Chebu hráli  lovecké fanfáry na ventilové lesní rohy.   V roce 1970 jsem nastoupil na VŠLD Zvolen, má snaha vytvořit na fakultě skupinu mysliveckých trubačů vyzněla naprázdno a tak jsem si v průběhu vysokoškolských studií pouze přivydělával hraním na lesní roh v různých místních  kapelách. Zde jsem také začal psát a aranžovat své první skladby. 
   Po zapojení do pracovního procesu roce 1976 jsem se již naplno začal věnovat myslivosti v oblasti Slavkovského lesa (kde lovím doposud) a koupil si svůj první lovecký nástroj -  lesnici v B ladění firmy AMATI Kraslice. Dodnes ji na podzim často používám při loveckých akcích, kdy především s ohledem na průběh posledních lečí nechci riskovat poškození dražších nástrojů. 
    Počátkem nového tisíciletí jsme si při hraní v klasickém kvartetu lesních rohů Corni di Egra  řekli,  že by bylo zajímavé ještě zkusit hrát na přirozené lovecké rohy v Es ladění.  Poprosili jsme tehdy našeho dobrého přítele mistra Zdeňka Smrže z Kraslic, zdali by byl schopen tyto nástroje zhotovit. To se mu povedlo a od té doby již vyrobil řadu přirozených Es rohů, jejichž fotografii přikládáme:

 

                      

 
    Kvartet lesních rohů in F Corni di Egra se časem rozpadl a v roce 2005 jsem v sousedním Waldsassenu začal hrát s  místními bavorskými loveckými trubači. To vše logicky vyústilo v roce 2007 založením společného loveckého souboru Corni di Egra e.v. Němečtí kolegové do kapely přinesly své nástroje - velké parforsní rohy s přelaĎovacím ventilem Es/B.

 

 

     Intenzivně jsme pro náš soubor začali hledat vhodný lovecký nástroj  a proto ve spolupráci s osvědčeným Zdeňkem Smržem spatřil světlo světa invenční roh Es/B s vyměnitelnými přelaďovacími kolečky.

            Počátkem  roku  2007  jsme se po prostudování řady nabídek různých firem a vyslyšení rad přátel – profesionálních hornistů rozhodli nakoupit u firmy Jiráček a synové dva dvojité ventilové lesní rohy F/B model 92.
            Při osobní návštěvě přímo u výrobce v Šaratici jsem měl možnost si tyto nástroje přehrát a mile mne překvapily svojí kvalitou.  Při této příležitosti  jsem  si  také  vyzkoušel   všechny typy invenčních lesních  rohů  které  u Jiráčků vyrábějí.   Výsledkem byl další nákup výborných invenčních lesních rohů Natur model 110 s talířem o průměru 305 mm (Bohemia typ) s přelaďovacími kolečky Es a B v lakovaném provedení:

            Koncertně či  na soutěžích  hrajeme výhradně na nástroje  v  Es ladění,  s ohledem na to,  že se nám v souboru sešly   čtyři odlišné typy nástrojů různých firem bylo rozhodnuto, že pro další činnost je časem nezbytně nutné hrát na nástroje od jednoho výrobce. Nabídky špičkových německých nástrojů byly cenově na velmi vysoké  úrovni a přitom plně neuspokojovaly  naše  základní požadavky tak, jak jsme si je na základě dosavadních zkušeností definovali.

            Většina členů Corni di Egra e.V. jsou aktivní myslivci, neprofesionální hudebníci, proto potřebujeme hudební nástroje, které se v celém jejich  registru mus í vyznačovat snadným ozvem,  intonační  čistotou a  přesně  definovaným  nasazením jednotlivých tónů.  Jejich zvuk musí odpovídat středoevropským tradicím, s ohledem na snadné hraní „krytých“ tónů by se tvarem měly vejít do klasického pouzdra na lesní roh a mít typ ozvučníku, který by tuto techniku hry bez problémů umožňoval.  Přitom však musí být vybaveny přelaďovacím ventilem Es/B stejně jako velké  klasické  parforsní lovecké  rohy  používané  především  v  německy mluvících zemích. S ohledem na jejich praktické používání by tyto nástroje měly mít odpovídající praktickou povrchovou úpravu.

            Kopie invenčních lesních rohů od Jiráčků z přelomu  18. a 19. století  se v souboru osvědčily a  tak bylo rozhodnuto, že pokud by firma Jiráček a synové byla schopna postavit kompaktní parforsní rohy Es/B dle našich představ tak těmito nástroji kapelu doplníme.  S důvěrou jsme se na ně obrátili a brzy od pana Milana Jiráčka přišla očekávaná odpověď:

            „Postavit dobrý hudební nástroj není snadné. Vaše požadavky jsou také poměrně specifické a dle našich informací ve světě podobné nástroje ve větším měřítku nikdo nevyrábí. To není náhoda, asi vědí proč, je zde řada problémů které se musí vyřešit.

            Několik podobných kusů před léty vyrobili v Lídlu a občas jednotlivé nástroje vyrobí drobní hudební výrobci. V žádném případě je však nebudeme kopírovat, máme svoji vlastní představu. Jedná se v podstatě o výrobu lesního rohu, snad to již ani není lovecký nástroj v klasickém pojetí tak jak se tomu rozumí v České republice, přestože této klasifikaci v mezinárodním měřítku naprosto odpovídá.
            Při klasické ruční výrobě ohýbání jednotlivých částí v olovu přitom chceme využít našich zkušeností z výroby lesních rohů, především při výrobě jejich nátrubkových trubic – jako nejvhodnější se nám zatím jeví použít typ esa č. 46 s klasickým „německým“ zvukem v kombinaci s vlastní mechanikou a talířem středoevropského typu „Bohemia“.  Zároveň je nutno jeho konstrukci vyřešit tak, aby jak Es tak B ladění bylo možné nastavit a dolaďovat zvlášť. Důležité je také estetické hledisko, hudební nástroj musí pěkně vypadat, potom také obvykle dobře hraje.“

        

            S  tímto  názorem  jsme  souhlasili  a  v   polovině srpna  2008  byl  na   světě první prototyp  nového  loveckého nástroje.  Po pečlivém odzkoušení a upozornění na několik málo problémů které firma okamžitě odstranila byl poté do výroby zaveden nový Model 128 - Es/B parforsní lesní roh (kompaktní provedení). 

             S ohledem na to, že řada z nás je zvyklá na šroubovací ozvučníky našich lesních rohů jsme ještě  poprosili o výrobu Modelu 128 – Es/B s bronzovým šroubením německé firmy Alexander.  Tento nástroj je  dle našeho názoru ještě lepší než původní provedení a dnes již na tento typ hrají všichni hráči Corni di Egra.

 

            Cesta k dokonalosti je téměř nekonečná. Proto  jsme v roce 2012 nechali udělat generálku všech našich nástrojů, které jsme při této příležitosti galvanicky postříbřili.
            Velmi důležitá věc pro hornistu je nátrubek. V roce 2013 jsme díky laskavosti profesora plzeňské konzervatoře Mgr. Jindřicha Koláře dostali možnost vybrat si a přehrát nátrubky německé firmy Engelbert Schmid. Většina z nás  na ně hraje dodnes.

     Co krátce říci závěrem?

    Nástroje firmy  Jiráček  se nám líbí.   Jedná  se o  ručně vyráběné nástroje  ze  špičkového materiálu  s garantovanou  vysokou kvalitou a odpovídajícím  herním standardem. Invenční lesní rohy Natur model 110 jsou výborné nástroje pro  dobré hráče  ovládající techniku hraní „krytých tónů“.  
     Na Jiráčkovy naturhorny  dodnes hrajeme v D ladění ve formaci  „D - trio Corni di Egra“  s Luckou Knoblochovou  a Petrem Závodským.  Petr  na tento nástroj nedá dopustit, což mu při studiu na konzervatoři Plzeň toleroval i jeho profesor Mgr. Jindřich Kolář.  Také Lucce se zkušenosti získané dlouholetou hrou na naturhornu při jejím současném studiu na JAMu v Brně hodí. 
      Já osobně preferuji typ kompaktního parforsního rohu Es/B s odnímatelným ozvučníkem. Je pravdou, že se na něj nehraje tak lehce jako na klasický invenční roh (odpor zabudovaného ventilu je přece jenom trochu znát), ale má velkou přednost – používám méně krytých tónů, jejichž kvalita  bývá   problematická. 
      Dle našeho názoru parforsní  lovecké rohy s přelaďovacími ventily Es/B do moderní  lovecké muziky  naprosto jednoznačně patří tak,  jak  jsou  ve světě všeobecně přijímány.   My jsme v podstatě  ve  spolupráci s firmou Jiráček neudělali nic  jiného,  než že  jsme  se nepatrně podíleli na vývoji jejich kompaktního provedení, které má oproti velkým klasickým parforsním Es/B rohům řadu výhod.   
     Na úplný závěr si ještě dovolujeme přiložit naši tabulku  určenou pro lovecké rohy  s přelaďovacím ventilem Es/B. Tento typ loveckého nástroje je na západ od České republiky nejrozšířenější a je s podivem, že obdobná pomůcka zatím nikde nebyla zveřejněna. Tímto se to snažíme napravit. 
 
S pozdravem
„Loveckému troubení zdar!“
 
 
Ing. Miloš Šedivý
CORNI DI EGRA 

 

              

Kryté tóny v praxi pro lovecký roh Es/B

Es/B

Záznamy: 1 - 1 ze 1