Znak Corni di Egra

    Když jsme přemýšleli, jaký znak zvolit pro náš česko - německý soubor, tak jsme došli k výše předloženému návrhu. Budeme především hledat to, co je pro nás společné, to, co nás sjednocuje. Státní znak Čech i Bavorska obsahuje bílou barvu, no a zelená je nám, myslivcům z obou stran státní hranice velmi blízká.
     Egra - to je starý latinský výraz pro Chebsko (Egerland). Dále jsme se sjednotili na tom, že chceme hrát především koncertní loveckou muziku - a tak tam také patří naturhorna.  Na tyto nástroje se  tehdy v souboru hrálo.