Veřejný archiv  

             Dnešní doba je v mnoha směrech zvláštní.   V  době  největšího  rozkvětu  lovecké hudby   nikoho  moc  nezajímalo,  kdo napsal tak krásnou písničku a zda za ni chce zaplatit autorský honorář.  Na známé melodie vznikaly nové texty a takto upravené písně se úspěšně šířily celou Evropou.  To se samozřejmě týkalo i  loveckých skladeb. 

            Dnes to však již neplatí,  někteří autoři a  ochranné autorské svazy  dodržování autorského zákona pečlivě hlídají.  Zákony je samozřejmě třeba dodržovat. Myslíme si však, že v oblasti lovecké muziky, provozované především nadšenými amatéry hrdými na staré myslivecké tradice svých zemí  je takto přísný přístup  zaměřený pouze na hmotné statky a vydělávání peněz  občas i na škodu věci.

            Proto přicházíme s projektem, kdybychom na těchto webových stránkách chtěli  dát prostor autorům  skladeb pro lovecké či lesní rohy, kteří souhlasí s tím, že svá díla tímto dávají bezplatně k dispozici široké veřejnosti.  

            Prosíme o zasílání vašich příspěvků do těchto kategorií: lovecké rohy v ladění B, lovecké rohy v ladění Es a lesní rohy v F ladění.  Notové materiály prosím zasílejte ve formátu  obrázků s příponou  .jpg, .png  nebo .gif.   Žádné další omezení nechceme dávat, podmínkou je dobrovolnost a souhlas autora s bezplatným využíváním jeho vlastních skladeb. 

            V případě úprav některých novějších skladeb je při jejich veřejném hraní samozřejmě třeba respektovat  platný autorský zákon.

            Mnoho našich příznivců se na nás obrací se žádostmi o poskytnutí notového materiálu, proto si  dále na tomto webu  dovolujeme publikovat řadu skladeb z našeho repertoáru uspořádaných do jednotlivých kategorií.