Hubertská mše

            Hubertská mše je instrumentální lovecká slavnost, která se obvykle koná každoročně na počest památky svatého Huberta de Liège    kolem 3. listopadu.   Počátky Hubertské mše se nacházejí ve Francii a Belgii, kde se během 19. století rozvíjela speciální liturgie, jejíž nezbytnou součástí byla  lovecká  hudba,  hraná  na  lovecké rohy  v  D ladění.   V  Německu  tato  tradice začala teprve v padesátých letech minulého století,  hudební skladby         se zde většinou hrají na parforsní lovecké rohy v Es/B ladění.

            Lovecký roh in Es byl v minulosti používán zejména  ve střední Evropě – Čechách a v německy mluvících zemích.  Nejedná  se  v   žádném případě  pouze  o  signální  nástroj  (ty  jsou  obvykle  v   B ladění),  ale  o naprosto plnohodnotný hudební koncertní nástroj.   Má  velmi  podobnou konstrukci jako francouzský lovecký roh v D, vyznačuje se ale kultivovanějším, plnějším bohatým sytým tónem.  Také technika hry a přednes hráčů          na lovecké rohy ze střední Evropy a Francie se podstatně liší.

            Hubertská  mše   je obvykle  prováděna  co nejblíže přírodě,  nejlépe  v  prosluněném, barevném podzimním lese.  Pokud se koná v kostele,  ten musí být odpovídajícím způsobem slavnostně vyzdoben. Vhodná je i přítomnost loveckých psů.  Při hraní  Hubertské mše hráči loveckých rohů pokračují  ve  starodávné  tradici,  při které  lovecká hudba nahrazuje chybějící církevní hudbu.   V naprosté většině případů dnes není provedením Hubertovy  mše  Mše svatá,  ale  kostelní  koncert  s  částmi  uctívání  nebo  také  velmi  často ekumenická liturgie Slova s oslavou provozovaných loveckých skladeb.

            Německými  špičkovými  loveckými  soubory  je  pro  tuto příležitost široce používaná kompilace "Grande Messe de Saint Hubert" od Julese Cantina  (1874-1956),  která  byla  poprvé  publikována  v  roce 1934.   Jejím  základem  jsou skladby francouzských autorů z 19. století, především Huberta Obryho (1820–1850), použity byly také lovecké signály a fanfáry z tohoto období  –  autoři Estival 1840,  Tellier 1860 a pozdnější Normand 1874, Sombrun 1880 a de la Porte 1896. To vše může být doplněno  dalšími loveckými skladbami, často se také např.  se  také používá  "Rendez -vous de chasse" od Gioacchina Rossiniho.

            Nezapomenutelným  zážitkem  je  poslech  Hubertské  mše  v  podání  souboru  loveckých rohů in Es s doprovodem varhan.  S ohledem na náročnost provedení se však v České republice hraje poměrně málo.

            Dovolujeme si vám předložit v naší úpravě Hubertskou mši,  kterou napsal  okolo roku 1848 pan Thiberge,  profesor pařížské konzervatoře.  Pro lepší orientaci uvádíme také k jednotlivým skladbám adekvátní soubory MP3,  vytvořené na počítači.  Jsme si vědomi,  že živou muziku nahradit nemohou, pro základní seznámení jsou však dle našeho názoru dostatečné.

 

Messe de Saint - Hubert Thiberge 1848