Hubertská mše 1848

            Hubertská mše je instrumentální lovecká slavnost, která se obvykle koná každoročně na počest památky svatého Huberta de Liège    kolem 3. listopadu.   Počátky Hubertské mše se nacházejí ve Francii a Belgii, kde se během 19. století rozvíjela speciální liturgie, jejíž nezbytnou součástí byla  lovecká  hudba,  hraná  na  lovecké rohy  v  D ladění.   V  Německu  tato  tradice začala teprve v padesátých letech minulého století,  hudební skladby         se zde většinou hrají na parforsní lovecké rohy v Es/B ladění.

            Lovecký roh in Es byl v minulosti používán zejména  ve střední Evropě – Čechách a v německy mluvících zemích.  Nejedná  se  v   žádném případě  pouze  o  signální  nástroj  (ty  jsou  obvykle  v   B ladění),  ale  o naprosto plnohodnotný hudební koncertní nástroj.   Má  velmi  podobnou konstrukci jako francouzský lovecký roh v D, vyznačuje se ale kultivovanějším, plnějším bohatým sytým tónem.  Také technika hry a přednes hráčů          na lovecké rohy ze střední Evropy a Francie se podstatně liší.

            Hubertská  mše   je obvykle  prováděna  co nejblíže přírodě,  nejlépe  v  prosluněném, barevném podzimním lese.  Pokud se koná v kostele,  ten musí být odpovídajícím způsobem slavnostně vyzdoben. Vhodná je i přítomnost loveckých psů.  Při hraní  Hubertské mše hráči loveckých rohů pokračují  ve  starodávné  tradici,  při které  lovecká hudba nahrazuje chybějící církevní hudbu.   V naprosté většině případů dnes není provedením Hubertovy  mše  Mše svatá,  ale  kostelní  koncert  s  částmi  uctívání  nebo  také  velmi  často ekumenická liturgie Slova s oslavou provozovaných loveckých skladeb.

            Německými  špičkovými  loveckými  soubory  je  pro  tuto příležitost široce používaná kompilace "Grande Messe de Saint Hubert" od Julese Cantina  (1874-1956),  která  byla  poprvé  publikována  v  roce 1934.   Jejím  základem  jsou skladby francouzských autorů z 19. století, především Huberta Obryho (1820–1850), použity byly také lovecké signály a fanfáry z tohoto období  –  autoři Estival 1840,  Tellier 1860 a pozdnější Normand 1874, Sombrun 1880 a de la Porte 1896. To vše může být doplněno  dalšími loveckými skladbami, často se také např.  se  také používá  "Rendez -vous de chasse" od Gioacchina Rossiniho.

            Nezapomenutelným  zážitkem  je  poslech  Hubertské  mše  v  podání  souboru  loveckých rohů in Es s doprovodem varhan.  S ohledem na náročnost provedení se však v České republice hraje poměrně málo.

            Dovolujeme si vám předložit v naší úpravě Hubertskou mši,  kterou napsal  okolo roku 1848 pan Thiberge,  profesor pařížské konzervatoře.  Pro lepší orientaci uvádíme také k jednotlivým skladbám adekvátní soubory MP3,  vytvořené na počítači.  Jsme si vědomi,  že živou muziku nahradit nemohou, pro základní seznámení jsou však dle našeho názoru dostatečné.

 

Messe de Saint - Hubert Thiberge 1848