Francouzské lovecké skladby 

Lovecký roh troubí francouzsky.  S velkou úctou k slavné  tradiční francouzské hudbě jsme  několik  těchto skladeb upravili  pro naše podmínky a zároveň se pokusili doplnit je odpovídajícími českými texty.